Privacy

Bonnie Bessem Consult, statutair gevestigd te Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:  Pauwenlaan 69 2566 TD  Den Haag
Bonnie Bessem Consult is te benaderen via de volgende emailadressen: info@bonniebessem.com

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam of initialen en achternaam
 • geboortedatum (niet verplicht)
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bankrekeningnummer (IBAN).

Hieronder vallen tevens foto’s en/of videomateriaal, die tijdens opleidingsdagen, trainingen, workshops en anderen door Bonnie Bessem Consult georganiseerde activiteiten worden gemaakt.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers, die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bonniebessem.com , dan verwijderen wij deze gegevens.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Bonnie Bessem Consult verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het inschrijven van deelnemers aan workshops, lezingen en opleidingen
 • u te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is, om u uit te nodigen activiteiten
 • verzenden van onze Nieuwsbrieven
 • het delen van foto’s en videomateriaal aan de volgers van Bonnie Bessem op social media, die tijdens georganiseerde activiteiten zijn gemaakt, voor het plaatsen in de Nieuwsbrieven en onze website.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren.

Bonnie Bessem Consult bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens worden uit ons bestand verwijderd bij:

 • opzeggen
 • overlijden

Delen van persoonsgegevens met derden.

Bonnie Bessem Consult verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze nimmer zonder uw toestemming. Er wordt vertrouwelijk met uw gegevens omgegaan.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bonnie Bessem gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bonnie Bessem Consult en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij Bonnie Bessem Consult een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, waarover wij beschikken naar een ander, door u genoemde organisatie, door te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bonniebessem.com.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bonnie Bessem Consult neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met drs Bonnie Bessem via info@bonniebessem.com